Vilkår

Introduction

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no.Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

1. The Agreement

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. The partners

Selger er Elís Mar Einarsson, 4323 Sandnes, elis@kinstretch.no, org.nr 997711475, og betegnes i det følgende som selger/selgeren. Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. Purchase of courses

Selger leverer kurs mot engangsbetaling som leveres digitalt til kjøper. 

3.1 Contract length

Kursene varer i tidsperiode som er reklamert ved salg. Kjøper vil fortsette å ha tilgang til kjøpt kurs så lenge kurs tilbys.

4.2 Refunds

Hvis kjøper angrer på kjøpet, refunderes 80% av beløpet i løpet av første 7 dagene og 60% inntil dag 14. Deretter refunderes kurset ikke.

4.5 Delivery of service

Tjenesten anses levert når kjøper, eller hans representant, har laget profil på nettsiden eller mobil appen. 

4.7 Right of withdrawal

I henhold til norsk lov har du rett til å angre på avtalen inntil 14 dager etter kjøp. Ved bruk av angreretten må du betale for den delen av tjenesten som er utført (ihht. Angrerettslovens §22, 3. ledd). Dette innebærer at leverte deler av kurs må betales. Beskjed om at du ønsker å benytte angreretten skal sendes elis@kinstretch.no eller per brev til: Elís Mar Einarsson, Ulveveien , 4323 Sandnes. Beløp til gode blir tilbakebetalt innen 30 dager. Ved kjøp av treningsavtale på treningsenter gjelder ikke avsnittet om angrerett.

5. Health status

Kjøper er selv ansvarlig for at egen helsetilstand ikke medfører helsemessig risiko for aktiviteter i forbindelse med personlig trening, online coaching og treningsprogrammer solgt av selger. Du plikter å opplyse selger om skader og eller sykdom som er av betydning for aktiviteten. Hvis du er usikker, anbefaler vi at du diskuterer med din lege om du kan trene med selger. Dersom du er gravid eller ammer må du gjøre selger spesielt oppmerksom på dette.

6. Price

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

7. Entering the contract

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. 

8. Payment

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes. Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak. Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

9. Privacy

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

10. In case of a conflict

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500 eller www.forbrukerradet.no.